loader image

05 — Căn hộ dịch vụ 26C

Năm2019Địa điểmThủ Đức — Hồ Chí Minh — Việt NamDiện tích545 m²Dịch vụThiết kế kiến trúc — nội thấtKhách hàngMr. Phú Lê

nói chuyện với chúng tôi

Privacy Preference Center