"Học hỏi thiên nhiên, yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng."

⸻ Frank Lloyd Wright, kiến trúc sư người Mỹ.

01who we are

⸻ module28

Established in 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam, module28 là studio thiết kế được thành lập bởi hai kiến ​​trúc sư Hoàng Nguyễn và Hanh Trần.

Chúng tôi tin rằng một dự án thiết kế có tác động lớn lao và lâu dài đến không chỉ những người sử dụng / sinh sống trong đó mà cả cộng đồng sinh sống xung quanh dự án đó.

Trong cam kết hướng tới sự bền vững về môi trường, chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên ở mức độ cao nhất, thậm chí tạo ra thêm nhiều không gian xanh bên trong các công trình mà chúng tôi thực hiện.

02what we do

⸻ study

Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của dự án có ảnh hưởng đến các điều kiện cụ thể bao gồm các yếu tố vật chất, cảnh quan xung quanh sự án, kiến ​​trúc truyền thống và hiện đại. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc xử lý cảnh quan và di sản, luôn xem xét cách kiến ​​trúc có thể được tích hợp liền mạch.

⸻ design

Chúng tôi tập trung vào các thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời luôn cố gắng tạo ra các giải pháp kiến trúc và không gian độc đáo, phù hợp với từng dự án bằng cách kết hợp địa phương, các yếu tố tự nhiên với nhu cầu của con người.

⸻ build

Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng những câu chuyện kiến ​​trúc nhằm cố gắng tạo ra những trải nghiệm không gian đặc biệt. Được hướng dẫn bởi niềm tin rằng những không gian được thiết kế tốt sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng, chúng tôi tiếp cận mỗi dự án mới như một thử thách riêng, luôn hướng tới chất lượng cao nhất trong hoàn thiện công trình thông qua các giải pháp kiến ​​trúc năng động.